Zekerheid bij selectie

Heeft u een kandidaat op het oog voor een functie en wilt u zeker zijn van een juiste match?

Selectie- en ontwikkelassessment

Wanneer u een kandidaat voor een functie op het oog hebt, dan wilt u de zekerheid van een goede match. Onze assessments helpen daarbij. U ontvangt een heldere rapportage waarin de kandidaat ten aanzien van de relevante competenties voor de functie beschreven wordt. Wij schetsen een helder profiel; welke set aan kwaliteiten en valkuilen haalt u met deze kandidaat in huis? Wij geven óók altijd ontwikkeltips, zodat u uw nieuwe medewerker direct vanaf het begin een goede start kunt geven. De rapportage mondt uit in een duidelijke inschatting van de ontwikkelbaarheid van de ontwikkelpunten en de kans van slagen van de kandidaat in de functie.

Elk assessment is bij ons maatwerk. Wij snijden onze aanpak toe op uw specifieke vraagstelling. Naast de functiebeschrijving zijn uw doelstellingen, de ontwikkelingen binnen uw organisatie en de specifieke aandachtspunten voor de functie voor ons belangrijke input om het assessment en ons advies zo concreet mogelijk op uw vraag af te stemmen. Onze ervaring is dat het bij selectieassessments van belang is dat er snel gehandeld kan worden. Assessments kunnen bij ons vrijwel altijd op korte termijn ingepland en afgerond worden.

 

Wat is een assessment?

Een assessment bij Vijlbrief Assessment is een gefundeerd psychologisch onderzoek met meerdere elementen. Door middel van een combinatie van gesprekken, simulaties en online testen (op het vlak van persoonlijkheid, drijfveren, intelligentie, etc.) krijgen wij scherp en diepgaand in beeld wat het profiel van uw (potentiële) medewerker is, m.a.w.: wie haalt u in huis? Doordat wij bij elk assessment meerdere van onze ervaren Arbeids- en Organisatiepsychologen inzetten, krijgt u altijd een gedegen advies.

In onze visie dienen assessments altijd te leiden tot een helder beeld van:

  • - De kenmerkende kwaliteiten van de deelnemer, diens toegevoegde waarde voor uw organsatie. 
  • - Diens aandachts- en ontwikkelpunten en de mate waarin deze punten ontwikkelbaar zijn.
  • - De manier waarop de deelnemer het beste aan diens ontwikkeling kan werken en de wijze waarop u als werkgever daarbij kunt ondersteunen.
  • - De kans van slagen in de betreffende functie.
  • - Eventuele overige ontwikkelingsmogelijkheden of verborgen talenten.
  • - Bovendien willen wij het zelfinzicht van deelnemers vergroten en hen inspireren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun verdere ontwikkeling.

 

Waarom een assessment?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de assessmentmethodiek een veel hogere voorspellende waarde heeft dan een (reeks van) sollicitatiegesprekken. Wij nemen een hele dag de tijd om echt goed in beeld te krijgen hoe uw medewerker als persoon in elkaar steekt en wat zijn/haar kwaliteiten en valkuilen zijn. Dat is onze expertise. Doordat wij daarbij ons hele team van Arbeids- en Organisatiepsychologen inzetten, krijgt u een gefundeerd en betrouwbaar advies. Door onze expertise en ervaring in te zetten, loopt u minder risico op vervelende en kostbare mismatches.

 

Ervaringen van onze deelnemers:

 

 “Er werd op een prettige manier een constructief kritsche spiegel voorgehouden”

 

 “De praktijksimulaties sloten goed aan op mijn huidige en toekomstige functie”

 

"Snelle terugkoppeling"