Voorbereiden op assessment

Assessment voorbereiden en oefenen?

Wat kunt u verwachten?

Wanneer u uitgenodigd bent om een assessment bij ons te doorlopen, is het wellicht prettig om van te voren een indruk te krijgen van wat u kunt verwachten. Op deze pagina informeren wij u daar graag over. Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Uiteraard kunt u ook op de dag van het assessment, in het persoonlijke gesprek met de psycholoog, uw vragen kwijt.

Wat is een assessment

Een assessment bij Vijlbrief Assessment is een onderzoek naar uw kwaliteiten en ontwikkelpunten. Door middel van een combinatie van gesprekken, simulaties en online testen (op het vlak van persoonlijkheid, drijfveren, intelligentie, etc.) krijgen wij een goed beeld van uw persoonlijkheid en talenten. In onze visie dienen assessments altijd te leiden tot een helder beeld van uw kwaliteiten, de ’kracht’ waar u op kunt bouwen, uw aandachts- en ontwikkelpunten, de mate waarin die ontwikkelbaar zijn en de manier waarop die het beste ontwikkeld kunnen worden. Wij vinden ook dat een assessment altijd een waardevolle dag voor u als deelnemer moet zijn.

Doel van een assessment

Op basis van het assessment adviseren wij u en onze opdrachtgever ten aanzien van de vraagstelling zoals die vooraf afgesproken is. Wij worden bijvoorbeeld gevraagd om een bijdrage te leveren aan een onderbouwde beslissing over uw aanstelling in een bepaalde functie, of om een beeld te geven van uw ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de assessmentmethodiek een veel hogere voorspellende waarde heeft dan een (reeks van) sollicitatiegesprekken. Wij nemen een hele dag de tijd om goed in beeld te krijgen wat uw kwaliteiten en valkuilen zijn. Dat is onze expertise. Doordat wij daarbij ons hele team van Arbeids- en Organisatiepsychologen inzetten, krijgt u een gefundeerd en betrouwbaar advies.

Assessmentdag en -onderdelen

Uw assessment neemt ongeveer 5-6 uren bij ons op kantoor in beslag. In uw uitnodiging treft u de starttijd en de ingeschatte eindtijd aan. Wij vragen u de persoonlijkheidsvragenlijsten vooraf in te vullen. Dit neemt circa 2 uren tijd in beslag.

Uw assessmentprogramma zal uit verschillende onderdelen bestaan; een interview, praktijkgerichte opdrachten en meestal een intelligentietest. De exacte invulling hangt af van de specifieke vraagstelling.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

De persoonlijkheidsvragenlijsten kunt u voorafgaand aan het assessment thuis online invullen. In uw uitnodigingsmail zit een link naar ons online testsysteem. De vragenlijsten kunnen gaan over uw persoonlijkheid, uw drijfveren, uw samenwerkingsstijl, uw leiderschapsstijl, e.d. Aan het invullen van deze vragenlijsten is geen tijdslimiet verbonden en er zijn geen goede of foute antwoorden. Vaak is uw eerste indruk de beste, dus probeer niet te lang na te denken over uw antwoorden.

Interview

Op de dag van het assessment zal er een interview plaatsvinden met de psycholoog die verantwoordelijk is voor uw assessment en die u de hele dag door begeleidt. In het interview leren wij u graag persoonlijk kennen. Onder andere uw werkervaring, kwaliteiten, opleiding en motivatie komen aan de orde. Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor vragen van uw kant.

Praktijkgerichte opdrachten

Een assessment bij Vijlbrief Assessment bestaat voor een belangrijk deel uit praktijkgerichte opdrachten. Daarmee geven wij u op de assessmentdag ruimschoots de gelegenheid om de competenties die u in huis heeft te laten zien. De volgende typen praktijkgerichte opdrachten kunnen deel uitmaken van uw assessment:

Praktijkgerichte gesprekken

De praktijkgerichte gesprekken/rollenspelen die wij inzetten voor uw assessment, laten wij zoveel mogelijk aansluiten bij uw huidige werkcontext of bij de context die geldt voor de vraagstelling. Zo kunt u denken aan een situatie waarin u een commercieel gesprek voert, of waarin u als leidinggevende met een medewerker een functioneringsgesprek voert, etc.

Organisatorische managementopdracht

De organisatorische managementopdracht bestaat uit een groot aantal verschillende e-mails (uw postvak-in) die u moet verwerken. In de inleiding van de opdracht wordt beschreven binnen welke organisatie de opdracht zich afspeelt en wat daarin uw rol is. U krijgt ook beschikking over een agenda en achtergrondinformatie over de organisatie. Het is de bedoeling dat u binnen de beschikbare tijd de zaken in uw postvak-in zo goed mogelijk afhandelt. In een dergelijke opdracht gaat het om plannen en organiseren, overzicht houden, delegeren, etc. 

Analytische adviescasus

Hierbij vragen wij u een complex vraagstuk te analyseren en daarover een oordeel te vormen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een winkel die een nieuwe vestiging wil openen en daarvoor een aantal optionele locaties heeft. Nadat u zich ingelezen heeft vragen wij u om een advies uit te brengen over het vraagstuk, bijvoorbeeld aan de directie van de organisatie: wat is de beste locatie voor onze nieuwe vestiging? U krijgt de gelegenheid om uw advies uiteen te zetten, waarna uw gesprekspartners daarover vragen zullen stellen en verder met u in gesprek zullen gaan over het vraagstuk.

Intelligentietests

Het is gebruikelijk dat ook intelligentietests deel uitmaken van uw assessment. Met behulp van deze tests krijgen wij inzicht in uw werk- en denkniveau. Hierbij kunt u denken aan tests met woorden, figuren, cijfers, etc. Daarmee kunnen wij onder andere uw abstract analytisch vermogen, uw verbaal redeneervermogen, uw cijfermatig-, ruimtelijk- of bijvoorbeeld uw technisch inzicht in kaart brengen. Voordat u een intelligentietest gaat maken, leggen wij goed uit wat de bedoeling is. Aan deze tests is altijd een tijdslimiet verbonden. Het testsysteem geeft steeds aan hoeveel tijd u nog heeft. Voordat u met de test begint, krijgt u de mogelijkheid om te oefenen met voorbeeldopgaven.

Wilt u nu alvast een intelligentietest oefenen? Dat kan via deze link. (Dit zijn oefentests. Het hangt van de vraagstelling voor uw assessment af welke tests precies onderdeel uitmaken van uw assessment.)

Beoordeling, Rapportage en Nabespreking

Bij de uiteindelijke beoordeling van de resultaten van het assessment en bij het opstellen van de assessmentrapportage, combineren wij de resultaten van de verschillende onderdelen van de assessmentdag. Daarbij nemen wij de vraagstelling als uitgangspunt. Onze bevindingen en ons advies worden door de psycholoog die verantwoordelijk is voor uw assessment weergegeven in een rapportage. Een aantal dagen na het assessment krijgt u deze (beveiligd) toegestuurd. We maken met u een afspraak voor een bespreking van deze rapportage; dit kan zowel face-to-face als telefonisch zijn, afhankelijk van uw wensen. In dit gesprek krijgt u uitgebreid de gelegenheid om te reageren op de rapportage en daarover vragen te stellen. Wij nemen u graag mee in de resultaten die daaraan ten grondslag liggen. U kunt vervolgens besluiten om wel of geen toestemming te geven om de rapportage aan de opdrachtgever door te laten sturen.

Vertrouwelijkheid en Beroepscode

Wij verzekeren u van een volstrekt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Pas als u daar toestemming voor geeft, verstrekken wij de assessmentrapportage aan de opdrachtgever, nadat wij deze eerst met uzelf uitgebreid doorgesproken hebben. Wij vernietigen uw persoonlijke gegevens na 2 jaar. Onze adviseurs zijn allemaal psycholoog en lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarmee zij wij in ons werk gehouden aan de door deze beroepsvereniging opgestelde gedragscode. Wanneer u onverhoopt van mening bent dat u onrechtvaardig of incorrect behandeld bent, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de betrokken psycholoog. Mocht u hierna nog bezwaren hebben dan kunt u zich met uw klacht richten tot het Bureau van het NIP, www.psynip.nl. Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar ons privacy statement.

Verdere voorbereiding op uw assessment

Voorbereiding of het oefenen van uw assessment is niet per se noodzakelijk. Het is wel van belang dat u op de dag van het onderzoek voldoende uitgerust bent. De meeste mensen ervaren een assessment als behoorlijk inspannend. Mocht u zich vooraf willen oriënteren, dan kunt u het één en ander lezen over assessments en psychologisch onderzoek. U kunt denken aan ´De nieuwe assessmentgids´ van drs. W. Bloemers en ´Assessment Doen´ van Bas Kok en Ferry de Jongh.

Onderdelen van het assessment oefenen

Wellicht wilt u van te voren een aantal onderdelen van het assessment oefenen, zoals bijvoorbeeld de intelligentietests, om een beeld te krijgen van wat u kunt verwachten op de assessmentdag. U kunt hier klikken om een aantal onderdelen van uw assessment te oefenen. (Dit zijn oefentests. Het hangt van de vraagstelling voor uw assessment af welke tests precies onderdeel uitmaken van uw assessment.) Wij wensen u veel succes!

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Uiteraard kunt u ook op de dag van het assessment, in het persoonlijke gesprek met de psycholoog, uw vragen kwijt. Graag tot ziens.

Ervaringen van onze deelnemers:

 

“Voor de nabespreking werd ruim de tijd genomen om alles toe te lichten. Dat gaf een goed gevoel.“ 

 

“Ik heb een prettige dag gehad en ik heb het als zeer leerzaam ervaren. Het rapport is zeer leerzaam en ik zie mijzelf erin terugkomen.”

 

“Ik kan bewuster mijn valkuilen zien en mijn kwaliteiten inzetten.”