Ontwikkel Assessments Verandermanagement

De directie van een middelgrote financiële dienstverlener besluit om de structuur van de organisatie en de manier van leidinggeven binnen de organisatie op korte termijn ingrijpend te veranderen. Ondernemingszin, samenwerken, klantgerichtheid en ontwikkelgericht worden de kerncompetenties van de organisatie. Dit vereist een andere manier van werken van de medewerkers en vooral een nieuwe manier van leidinggeven van de directeuren en teamleiders in de organisatie. Van leidinggevenden wordt de kunst van het verandermanagement verwacht, zij dienen de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, hen mee te nemen in de veranderingen en te coachen op hun ontwikkeling en functioneren. Vijlbrief Assessment heeft voor alle leidinggevenden van deze organisatie een ontwikkelassessment verzorgd. De toegevoegde waarde en ontwikkelthema’s werd voor elke verandermanager in beeld gebracht. Dit stelde de managers in staat zelf richting aan de inzet en versterking van hun kwaliteiten te geven. Ook heeft het geresulteerd in het inzichtelijk maken van de competenties van het leidinggevend team als geheel. De organisatie heeft het als een katalysator van de nodige verandering ervaren.