Ontwikkelassessments Business Change

Binnen het MT van een middelgrote financiƫle dienstverlener wordt besloten om de manier van leidinggeven binnen de organisatie op korte termijn ingrijpend te veranderen. Om de concurrentie voor te kunnen blijven is een snelle omzetgroei nodig. Ondernemingszin, samenwerken, efficiƫntie, klantgerichtheid, structuur en discipline worden nog belangrijker. Dit vereist een andere manier van werken van de medewerkers en vooral een nieuwe manier van leidinggeven van de managers in de organisatie. Managers zullen de betrokkenheid van medewerkers moeten vergroten, hen moeten ondersteunen, motiveren en coachen in hun ontwikkeling en in hun functioneren. Tegen deze achtergrond is het van groot belang dat managers goed zicht hebben op hun toegevoegde waarde voor de organisatie en op hun kwaliteiten en minder sterke punten als het gaat om de competenties die nodig zijn om als verandermanager succesvol te kunnen zijn. Vijlbrief Assessment heeft voor alle leidinggevenden van deze organisatie een ontwikkelassessment verzorgd. Dit resulteerde in het verscherpen van hun zelfbeeld over sterktes en zwaktes en diende als uitgangspunt voor verdere training en coaching met als uiteindelijke doel om de managers in staat te stellen zich verder te ontwikkelen op deze voor de organisatie cruciale competenties. Ook heeft het geresulteerd in het inzichtelijk maken van de competenties van het leidinggevend team als geheel. De organisatie heeft het als een katalysator van de nodige verandering ervaren. Door het nieuwe leiderschap werden medewerkers bewust van de urgentie om zich te ontwikkelen. Van hun leidinggevenden kregen ze realistische ontwikkeladviezen de mogelijkheid om in een veilige en open sfeer hun bijdrage te leveren aan de nodige cultuuromslag en nieuwe manier van werken.