Gemeentelijke transities vragen om leervermogen

Continu vinden er voor gemeenten belangrijke veranderingen plaats; denk aan de decentralisatie van het Sociaal Domein of de introductie van de Omgevingswet. De inwoner wordt steeds meer centraal gesteld, waardoor er meer ´van buiten naar binnen´, meer zaakgericht en integraal gewerkt wordt. Soms leidt dit tot een structuurverandering in de organisatie, waarbij medewerkers nieuwe taken of een andere functie krijgen; soms gaat het vooral om een andere manier van (samen-) werken. Hoe dan ook vragen al deze ontwikkelingen om leervermogen van medewerkers. Diverse gemeenten hebben ons gevraagd hen te ondersteunen bij dit proces. Doordat wij in onze assessments aandacht geven aan persoonlijkheid en competenties, maar óók aan zelfreflectie en feedback, krijgen wij zicht op het leervermogen en potentieel van medewerkers. Daarmee kunnen wij antwoord geven op vragen als: wat heeft deze medewerker nodig om zich in deze richting te ontwikkelen; wie uit het team heeft het potentieel om deze nieuwe functie of rol te gaan vervullen?