Selectie Woordvoerder onderzoeksinstituut en adviesorgaan

Een onderzoeksinstituut dat de overheid adviseert zoekt een nieuwe Woordvoerder. De eerste gesprekken zijn gevoerd door de HR afdeling. Twee mogelijk geschikte kandidaten blijven over. Het is van groot belang om een goede kandidaat te selecteren, omdat het om een sleutelfunctie in de organisatie gaat. Vijlbrief Assessment wordt gevraagd beide kandidaten te beoordelen op de voor de functie relevante competenties. Samen met onze opdrachtgever brengen wij in kaart wat cruciale situaties in de functie zijn en welke competenties van belang zijn om in deze situaties effectief te functioneren. Wij richten een uitgebreid assessment in waarin alle competenties ruimschoots aan bod komen. Met name aan de competenties ´externe gerichtheid´ en ´persoonlijke presentatie´ geven we aandacht, gezien het profiel van de functie. Het assessment bestaat uit een diepgaand interview met één van onze psychologen, persoonlijkheidsonderzoek, vragenlijsten op het vlak van drijfveren en samenwerking en intelligentieonderzoek. Doordat de deelnemers hun vragenlijsten vooraf thuis invullen kunnen wij op de assessmentdag sterk focussen op het observeren van het gedrag van de deelnemer. Wij zetten daarvoor drie uitgebreide praktijksimulaties in. Op basis van onze heldere rapportage, met concrete geschiktheidsuitspraak kan onze opdrachtgever een goed onderbouwde keuze maken en de juiste persoon selecteren voor deze sleutelfunctie.