Coaching senior adviseur (inter)nationaal adviesbureau

Manon heeft behoefte aan een onafhankelijk klankbord waarbij zij wil ontdekken of haar huidige functie nog voldoende past bij haar talenten, drijfveren en ambities. Ze wil onderzoeken wat haar ontwikkelmogelijkheden binnen haar huidige werkcontext zijn.

Samen hebben wij haar vraag ontrafeld en zo concreet mogelijk gemaakt. Op basis hiervan is een assessment samengesteld, dat bestond uit een mix van praktijkgerichte casuïstiek, interviews, vragenlijsten en tests. Op basis van onze bevindingen stelden wij een helder advies op. Hierin gaven wij aan wat haar kwaliteiten zijn, schetsten wij haar aandachtspunten, gaven wij een duidelijke indicatie van de mate waarin deze aandachtspunten ontwikkelbaar zijn, en gaven wij concreet aan hoe zij aan haar ontwikkeling kon werken. Met de uitkomsten van het assessment en de uitgebreide persoonlijke nabespreking zag Manon nieuwe mogelijkheden en raakte zij geïnspireerd om concreet aan de slag te gaan met de uitkomsten.