Gemeentelijke transitie vergt leervermogen

Per 1 januari 2015 vinden er voor gemeenten belangrijke veranderingen plaats in het sociale domein (denk aan de particpatiewet, veranderingen in de AWBZ , WMO en Jeugdzorg). De decentralisatie van een groot aantal taken in het sociale domein brengt met zich mee dat gemeenten nieuwe taken gaan uitvoeren. Een omvangrijk en spannend proces. Ook van medewerkers vraagt dit dat zij op korte termijn nieuwe taken krijgen en dat zij soms met geheel nieuwe doelgroepen gaan werken. Dat vergt leervermogen! Twee van de gemeenten waar wij voor werken hebben ons gevraagd hen te ondersteunen in dit proces. Het doel is om waar mogelijk huidige medewerkers zo goed mogelijk door te laten stromen in de nieuwe taken en functies. Maar welke medewerkers zijn geschikt voor welke functies? Of hoe zijn zij geschikt te maken en wat is daar voor nodig? Door de interactieve wijze waarop wij onze assessments in dit project inrichten kunnen wij inzicht geven in het leervermogen en potentieel van medewerkers en antwoord geven op deze vragen. De assessments organiseren wij op locatie, om de reistijd voor de deelnemers zoveel mogelijk te beperken.