Met zekerheid een goede match

Selectieassessment

U heeft een kandidaat op het oog om een voor uw organisatie belangrijke functie te gaan invullen. Deze kandidaat is na een zorgvuldig wervings- en selectietraject in beeld voor deze functie. Het is van belang dat er nu snel gehandeld kan worden wanneer deze kandidaat een goede kans van slagen heeft. Een assessment zal dan ook op korte termijn plaats moeten vinden en snel afgerond moeten worden. Middels een selectie assessment krijgt u een diepgaand inzicht in niet alleen de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat, maar vooral diens vaardigheden. U wilt de zekerheid van een goede match tussen de kandidaat en uw organisatie, en tussen de kandidaat en de rol die hij moet gaan vervullen. Ons assessment helpt daarbij.

In onze aanpak zijn wij er op gericht om elk (selectie-) assessment toe te snijden op de specifieke vraagstelling. Wij krijgen graag in een gesprek met u de vraagstelling voor het assessment zo scherp mogelijk in beeld. Naast de functiebeschrijving zijn uw doelstellingen, de ontwikkelingen binnen uw organisatie en de specifieke aandachtspunten voor de functie belangrijk voor ons om te weten. Dit helpt om het assessment en ons advies zou concreet mogelijk op uw vraag af te stemmen. Wij presenteren u een bondig, duidelijk rapport waarin de kandidaat op elk van de cruciale competenties in de functiebeschrijving beschreven wordt, met een heldere inschatting van de kans van slagen van deze kandidaat. Vanzelfsprekend besteden wij daarbij ook altijd aandacht aan diens ontwikkelpunten en -mogelijkheden.

Assessments zijn onze corebusiness. Wij voeren met grote regelmaat assessments uit voor uiteenlopende bedrijven. Ons klantenbestand is divers. Van gemeenten, ministeries en andere (semi-)overheidsinstanties tot zakelijke dienstverleners, productie- en bouwbedrijven.

Potentieelassessment

U wilt zicht krijgen op het potentieel van uw medewerker voor een bepaalde functie. Legt hij/zij het potentieel aan de dag om ontwikkeling richting de gewenste functie als kansrijk in te schatten? Zit deze volgende stap erin? Is doorgroeien naar bijvoorbeeld een leidinggevende rol een haalbaar vervolg? Hoe groot is het eventuele afbreukrisico en op welke manier verkleinen we dit?

Middels een potentieelassessment onderzoeken wij of een beoogde volgende stap kansrijk is. Wij bieden u een helder beeld van de kwaliteiten, ontwikkelmogelijkheden en het potentieel van uw medewerker in het licht van een specifieke functie, nu of op termijn.

In onze visie dienen assessments te leiden tot:

  • een helder beeld van de kwaliteiten van de deelnemer, de “kracht” waar men op kan bouwen en waar uw organisatie als geheel van kan profiteren
  • een concrete uitleg van de aandachts- en ontwikkelpunten
  • een duidelijke indicatie van de mate waarin deze punten ontwikkelbaar zijn
  • een transparante inschatting van de kans van slagen in een bepaalde functie
  • zicht op de manier waarop de deelnemer het beste aan diens ontwikkeling kan werken en op welke wijze de leidinggevende/organisatie daarbij kan ondersteunen
  • zicht op overige ontwikkelingsmogelijkheden, verborgen talenten
  • het in positieve zin prikkelen en inspireren van de deelnemer om aandacht te besteden aan verdere ontwikkelingsmogelijkheden, concreet meer oog en handvatten krijgt voor het succesvol functioneren in een nieuwe rol/context.

Wij zorgen er ook voor dat deelnemers die (nog) onvoldoende potentieel aan de dag leggen voor een bepaalde ontwikkelrichting toch gestimuleerd worden om aan hun ontwikkeling te werken. Onder meer door in de rapportage en de nabespreking uitvoerig stil te staan bij de talenten en uitdagingen van deelnemers, door hen te prikkelen om deze op te pakken en hen daarvoor concrete handvatten te bieden.

 

Heeft u Vragen?

Wilt u uw nieuwe medewerker direct vanaf het begin een goede start geven?

Bij ieder selectieassessment ontvangt u bij ons standaard een ontwikkeladvies, zonder extra kosten.

Loopt u steeds in uw valkuil? Wilt u eens de balans opmaken?

Dan bent u wellicht verder geholpen met een Boost Sessie.

Portfolio

Potentieel Assessment Afdelingshoofd zakelijke dienstverlener

Potentieel Management Trainees Bouwonderneming

Selectie Woordvoerder onderzoeksinstituut en adviesorgaan

Selectie Assessment Ploegchef