Informatie voor u als deelnemer aan een assessment.

Wanneer u uitgenodigd bent om een assessment bij ons te doorlopen vindt u het wellicht prettig om van te voren een indruk te krijgen van wat u kunt verwachten. Op deze pagina informeren wij u graag over de gang van zaken van een assessment bij Vijlbrief Assessment. Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Uiteraard kunt u ook op de dag van het assessment, in het persoonlijke gesprek met de psycholoog, uw vragen kwijt.

Doel van het assessment

Op basis van het assessment adviseren wij onze opdrachtgever en u ten aanzien van de vraagstelling zoals die onderling afgesproken is. Wij zijn gevraagd om een bijdrage te leveren aan een verantwoorde beslissing door onze opdrachtgever over uw aanstelling in een bepaalde functie, over de door u verder te ontwikkelen competenties, over uw deelname aan een managementontwikkeltraject of over eventueel te nemen stappen in uw loopbaan. Wanneer u bent uitgenodigd voor een selectieassessment, dan heeft onze opdrachtgever ons van tevoren geïnformeerd over de functie en de eisen die daaraan gesteld worden. Op basis daarvan gaan wij na in hoeverre u voldoet aan de geformuleerde eisen. Wanneer het een ontwikkelassessment betreft zijn wij eveneens vooraf op de hoogte gesteld van de relevante achtergrondinformatie. Op basis daarvan gaan wij na op welke punten u zich nog verder kunt ontwikkelen en op welke manier dit het meest effectief vormgegeven kan worden. Aan een loopbaanassessment of coachingtraject gaat meestal een intakegesprek vooraf, waarin we met u de vraagstelling doornemen.

Assessmentdag

Uw assessment neemt ongeveer 5 uren bij ons op kantoor in beslag. In uw uitnodiging treft u de starttijd en de ingeschatte eindtijd aan. Wij vragen u de persoonlijkheidsvragenlijsten vooraf in te vullen, u ontvangt hiervoor in een aparte e-mail een link naar de website waar u deze online in kunt vullen. Dit neemt circa 2 uren tijd in beslag.

Afhankelijk van de afgesproken vraagstelling, zal uw assessmentprogramma uit verschillende onderdelen bestaan; interview, praktijkgerichte oefeningen, tests en vragenlijsten. In een interview met de psycholoog die verantwoordelijk is voor het assessment (en de rapportage daarover) komen onder andere uw werkervaring, kwaliteiten, opleiding en motivatie aan de orde. Daarnaast is er dan uiteraard ruimte voor vragen van uw kant. Als praktijkgerichte oefeningen kunt u praktijkgerichte gesprekken/rollenspelen, analyseopdrachten, organisatorische managementoefeningen (de ‘postbak-oefening’) en dergelijke verwachten. Deze simulaties geven ons inzicht in uw vaardigheden die voor de vraagstelling van belang zijn. De diverse tests en vragenlijsten die u van te voren heeft ingevuld geven ons inzicht in uw intellectuele capaciteiten, uw persoonlijke eigenschappen, uw managementkwaliteiten, uw commerciële kwaliteiten, uw belangstelling en dergelijke, al naar gelang de door de opdrachtgever geformuleerde vragen.

Assessmentonderdelen

Afhankelijk van de afgesproken vraagstelling, kan uw assessmentprogramma uit verschillende onderdelen bestaan; interview(s), praktijksimulaties, tests en vragenlijsten.

Interview

Op de dag van het assessment zal er een interview plaatsvinden met de psycholoog die verantwoordelijk is voor de uitvoering van en de rapportage over uw assessment. In het interview leren wij u graag persoonlijk nader kennen en komen onder andere uw werkervaring, kwaliteiten, opleiding en motivatie aan de orde. Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor vragen van uw kant.

Praktijkgerichte oefeningen

Een assessment bij Vijlbrief Assessment bestaat voor een belangrijk deel uit praktijkgerichte oefeningen. Daarmee geven wij u op de assessmentdag ruimschoots de gelegenheid om de vaardigheden die u in huis heeft te laten zien. Van deze praktijkgerichte oefeningen kunt u praktijkgerichte gesprekken/rollenspelen, complexe analyseopdrachten, plannings-opdrachten en dergelijke verwachten. Deze simulaties geven ons inzicht in hoeverre de gevraagde vaardigheden voor de vraagstelling bij u ontwikkeld zijn.

Praktijkgerichte gesprekken

De praktijkgerichte gesprekken/rollenspelen die wij inzetten voor uw assessment laten wij zoveel mogelijk aansluiten bij uw huidige werkcontext of bij de context die geldt voor de vraagstelling. Zo kunt u denken aan een situatie waarin u een commercieel gesprek voert of waarin u als leidinggevende met een medewerker een functioneringsgesprek voert. U krijgt van ons een korte omschrijving van de situatie. Na de voorbereidingstijd vragen wij eerst of alles voor u duidelijk is, daarna start het gesprek. Probeert u in het gesprek zoveel mogelijk uzelf te zijn. Pak de situatie aan zoals u zelf denkt dat dat goed is en zoals u dat in de praktijk zou doen. Aan het einde van het gesprek zal uw gesprekspartner de kamer verlaten en wordt met u het rollenspel nog eens doorgenomen. U krijgt de ruimte om aan te geven hoe u het vond gaan.

Organisatorische managementoefening

De organisatorische managementoefening bestaat uit een groot aantal verschillende e-mails, memo’s en notities (uw ‘postbak’) die u moet verwerken. In de inleiding van de opdracht wordt beschreven welke rol u in deze oefening heeft. U krijgt ook beschikking over een agenda en achtergrondinformatie over het bedrijf. Het is de bedoeling dat u binnen de beschikbare tijd de zaken in uw postbak zo goed mogelijk afhandelt. Stuurt u bijvoorbeeld direct een reactie, plant u een afspraak in, delegeert u de kwestie aan een collega, of doet u wellicht bewust niets? Achteraf wordt de oefening met u besproken zodat u uw keuzes kunt motiveren en toelichten.

Analytische adviescasus

Hierbij vragen wij u een complex vraagstuk te analyseren en daarover een oordeel te vormen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een winkel die een nieuwe vestiging wil openen en daarvoor een aantal optionele locaties heeft. Nadat u zich ingelezen heeft vragen wij u om een advies uit te brengen over het vraagstuk, bijvoorbeeld aan de directie van de organisatie: wat is de beste locatie voor onze nieuwe vestiging? U krijgt de gelegenheid om uw advies uiteen te zetten, waarna uw gesprekspartners daarover vragen zullen stellen en verder met u in gesprek zullen gaan over het vraagstuk.

Cognitieve capaciteitentests

Het is gebruikelijk dat ook intelligentietests deel uitmaken van uw assessment. Met behulp van deze tests kunnen wij inzicht krijgen in uw werk- en denkniveau. Bij deze tests kunt u denken aan tests met bijvoorbeeld woorden, figuren of cijfers. Daarmee kunnen we onder andere uw abstract analytisch vermogen, uw verbaal redeneervermogen, uw cijfermatig-, ruimtelijk- of technisch inzicht in kaart brengen. Voordat u een capaciteitentest gaat maken leggen wij goed uit wat de bedoeling is. Aan een capaciteitentest is een tijdslimiet verbonden. Het is de bedoeling dat u binnen de tijd zoveel mogelijk juiste antwoorden geeft. Het testsysteem geeft steeds aan hoeveel tijd u nog heeft. Voordat u met de test begint krijgt u de mogelijkheid om te oefenen met een aantal voorbeeldopgaven.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Voor het invullen van de persoonlijkheidsvragenlijsten zullen wij u doorgaans voorafgaand aan het assessment een e-mail sturen met daarin een link naar ons online testsysteem. U kunt de vragenlijsten dan rustig thuis invullen. De vragenlijsten kunnen gaan over uw persoonlijkheid, uw drijfveren, de rol die u doorgaans aanneemt in teams, etc. Aan het invullen van deze vragenlijsten is geen tijdslimiet verbonden en er zijn geen goede of foute antwoorden. Vaak is uw eerste indruk de beste, dus probeer niet te lang na te denken over uw antwoorden.

Beoordeling, Rapportage en Nabespreking

Bij de uiteindelijke beoordeling van de resultaten van het assessment en bij het opstellen van de assessmentrapportage combineren wij de resultaten van de verschillende onderdelen van de assessmentdag. Daarbij nemen wij de vraagstelling als uitgangspunt. Onze bevindingen en ons advies worden door de psycholoog die verantwoordelijk is voor uw assessment weergegeven in een rapportage. Een aantal dagen na het assessment krijgt u deze toegestuurd. We maken met u een afspraak voor een bespreking van deze rapportage; dit kan zowel persoonlijk als telefonisch zijn, afhankelijk van uw wensen. In dit gesprek krijgt u uitgebreid de gelegenheid om te reageren op de rapportage en daarover vragen te stellen. Wij nemen u graag mee in de resultaten die daaraan ten grondslag liggen. De nabespreking vindt plaats voordat wij advies uitbrengen aan de opdrachtgever. U kunt besluiten om wel of geen toestemming te geven om de rapportage aan de opdrachtgever door te laten sturen.

Vertrouwelijkheid en Beroepscode

Wij verzekeren u een volstrekt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Pas als u daar toestemming voor geeft verstrekken wij de assessmentrapportage aan de opdrachtgever, nadat wij deze eerst met uzelf uitgebreid doorgesproken hebben. Wij vernietigen uw persoonlijke gegevens na 2 jaar. Onze adviseurs zijn allemaal psycholoog en lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarmee zij wij in ons werk gehouden aan de door deze beroepsvereniging opgestelde gedragscode. Wanneer u onverhoopt van mening bent dat u onrechtvaardig of incorrect behandeld bent, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de betrokken psycholoog. Mocht u hierna nog bezwaren hebben dan kunt u zich met uw klacht richten tot het Bureau van het NIP, www.psynip.nl.

Verdere voorbereiding op het assessment

Voorbereiding is niet per se noodzakelijk, het is wel van belang dat u op de dag van het onderzoek voldoende uitgerust bent. De meeste mensen ervaren een dergelijke dag als behoorlijk inspannend. Mocht u zich vooraf willen oriënteren dan kunt u het een en ander lezen over assessment en psychologisch onderzoek. Een naar ons oordeel goed boek is: “De nieuwe assessmentgids” (2014) van drs. W. Bloemers (ISBN 902632734X).

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Uiteraard kunt u ook op de dag van het assessment, in het persoonlijk gesprek met de psycholoog, uw vragen kwijt. Wij wensen u veel succes!