Assessments met profiel

Assessments met profiel

Assessments met profiel

Wij hebben alle maatregelen getroffen die nodig zijn om het ‘live’ gedeelte 

van onze assessments en coaching veilig te kunnen uitvoeren op onze locaties. 

Wij kunnen onze dienstverlening echter ook volledig op afstand aanbieden, 

waarbij wij niets afdoen aan onze uitgebreide opzet, met meerdere praktijksimulaties en meerdere beoordelaars per assessment.

Neem voor de diverse mogelijkheden contact met ons op. 071-5238041 / info@vijlbriefassessment.nl

 

 

Al ruim 20 jaar helpen wij organisaties bij het selecteren en ontwikkelen van talent. 

Wij zien assessments als ontwikkelinstrument, ook bij een selectievraag.

In onze optiek moet een assessment voor de deelnemer altijd een waardevolle dag zijn,

waarop we samen zicht krijgen op kwaliteiten, valkuilen, ontwikkeling en potentieel.

Onze rapportages worden als treffend, kritisch, respectvol en opbouwend ervaren.

Danny
van der Meulen


Margriet
Meinsma


Fleur
Gerritsen


Herry
Vijlbrief


Kees
Geerlings


Visie

Een sterke combinatie van invalshoeken, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en een forse inzet op cases en simulaties; dat is de kracht van onze methodiek. Persoonlijkheid, motieven en drijfveren vormen de basis, maar wij gaan verder waar online tests stoppen. Door veel relevante cases en simulaties in te zetten, krijgen wij scherp in beeld hoe talenten en valkuilen concreet tot uiting komen bij uw (potentiële) medewerker.

Ervaren team

Ons vak is bij uitstek mensenwerk en ervaring is daarbij essentieel. Vijlbrief Assessment drijft op zeer ervaren Arbeids- en Organisatiepsychologen, die in teamverband werken en goed op elkaar zijn ingespeeld. Zo ontvangt u altijd een gewogen en deskundig advies.

 

 

 

 

Resultaat

Wij geven helder antwoord op uw vraag. Kritisch, opbouwend en gefundeerd. Onze rapportages geven duidelijk en concreet antwoord op uw vraag en schetsen een helder beeld van het profiel van uw (potentiële) medewerker. Zo voorkomt u mismatches. Wij hanteren flexibele en korte rapportagetermijnen.

 

 

 

Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons: de deelnemer op de assessmentdag écht de gelegenheid geven om zichzelf te laten zien; continue aandacht voor de ontwikkeling van onze eigen expertise; betrokkenheid bij onze klanten en onze klanten goed kennen. Met veel van onze klanten hebben wij reeds een jarenlange relatie. Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd.

 

 

Persoonlijke aandacht

Wij zien mensen. Daar zijn wij goed in. Wij doen dat met zorg en aandacht. Bij ons zijn mensen te gast. Op een inspirerende locatie, in een eigen werkkamer en in een prettige en persoonlijke sfeer, krijgen zij bij ons echt de ruimte om te laten zien wat zij in huis hebben.  

 

 

 

No nonsense

Bij ons zijn de lijnen kort en heeft u direct contact met de adviseur die op de hoogte is van de ontwikkelingen in uw organisatie. Assessments kunnen wij altijd op korte termijn inplannen. Op ons kantoor in Leiden, waar we met OV en auto goed bereikbaar zijn, maar ook op veel andere locaties door het land. De tarieven van onze assessments zijn transparant, zonder verrassende bijkomende kosten.