360 graden feedback

Handvatten voor verbetering

Wat gaat goed en wat kan beter? Aan wie kan je dat beter vragen dan aan de mensen met wie je werkt.

Onze online Feedback Monitor is een krachtig instrument om zelfinzicht te vergroten en de richting te bepalen voor verdere ontwikkeling.

  • Vergroten van het zelfinzicht
  • Ontwikkeling stimuleren
  • Feedback uit de praktijk
  • Online tool

Feedback uit de praktijk

Deze online tool wordt voor jouw organisatie op maat ingericht. De deelnemer vraagt feedback aan diverse referenten, zoals leidinggevenden, collega’s, medewerkers, interne of externe klanten, etc. Hiermee wordt inzichtelijk welke competenties door de omgeving als sterk en welke als minder sterk ervaren worden. Wij leveren een rapportage waarin dit helder beschreven wordt. Het traject wordt opgevolgd door een persoonlijk ontwikkelgesprek. Welke feedback is herkenbaar, wat is minder herkenbaar, wat neem je met name mee, welke (ontwikkelings-) stappen ga je zetten? Het resulteert in verhelderende inzichten waarmee je direct aan de slag kunt.

Jaarlijks

Wij verzamelen de antwoorden op de vragen, analyseren die en verwerken die in een overzichtelijke rapportage, waarin zichtbaar wordt wat de rode draad uit de feedback is en in hoeverre die overeenkomt met het zelfbeeld. Wij beschrijven kwaliteiten, ontwikkelpunten en tips. Ook kan het interessant zijn om te zien of de feedback per respondentgroep verschilt, of er bijvoorbeeld in het optreden intern andere kwaliteiten gezien worden dan in het optreden naar buiten? Het is waardevol om een 360 graden traject periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) op te volgen, zodat ontwikkeling zichtbaar wordt. In de rapportage zetten wij de resultaten dan ook af tegen de eerdere uitkomsten.

Klantcase

360 graden feedback

Hoe feedback zorgt voor focus in de ontwikkeling van managers.

Bekijk case