360 graden feedback

Hoe feedback zorgt voor focus in de opleiding van managers.

Gemeenten zijn volop in ontwikkeling. In verbinding met elkaar, de politiek en de samenleving. Bij één van onze klanten leidde dat afgelopen jaar tot een structuuraanpassing. Van managers werd een andere manier van leiderschap gevraagd. Een Management Development traject werd opgezet. Hoe zorg je ervoor dat daarin de juiste thema’s aan bod komen?

  • Vergroot het zelfinzicht.
  • Stimuleer gerichte gesprekken over ontwikkeling.
  • Meet ontwikkeling in de praktijk.

Krachtig feedbackinstrument

Onze online Feedback Monitor is een krachtig 360 graden feedbackinstrument voor het vergroten van zelfinzicht en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Op basis van competentiebeschrijvingen hebben wij in samenspraak met onze opdrachtgever een digitale vragenlijst op maat samengesteld, waarmee feedback werd uitgevraagd op exact de genoemde kerncompetenties en gevraagde gedragsindicatoren.

Managers die weten waar ze staan

Medewerkers en de algemeen directeur zijn betrokken geweest bij het geven van waardevolle feedback aan de leidinggevenden. Deze feedback is gebruikt om het zelfinzicht van de leidinggevenden aan te scherpen, om het gesprek over ontwikkeling te voeren en om richting te geven aan het MD-traject dat is opgezet. Het leverde een duidelijke leeragenda op bij aanvang van dit ontwikkeltraject en zorgde voor managers die weten waar zij staan en wat zij te ontwikkelen hebben. Een jaar later is bij dezelfde groep een tweede 360 graden feedback uitgevoerd. Op deze manier werd groei inzichtelijk gemaakt en werd verdere groei gestimuleerd.