Vitaliteitsdag

Stimuleer duurzame inzetbaarheid

Vitaliteit van medewerkers versterken? Gun ze een vitaliteitsdag voor meer inzicht in drijfveren, talenten en persoonlijkheid.

Samen op zoek naar drijfveren en persoonlijke doelen. Voor nieuwe energie, zingeving en richting.

  • Inzicht in kwaliteiten en drijfveren
  • Persoonlijke vitaliteitsdoelen
  • Stimuleer persoonlijke groei en bevlogenheid
  • Een waardevolle dag met persoonlijke aandacht

Positieve energie

Echt even stil staan bij drijfveren en persoonlijke waarden. Wat past bij jouw identiteit? Wat past bij jouw talenten? Wat geeft energie, wat kost energie? Hoe zit het met de balans tussen draagkracht en draaglast? Gun je medewerker een persoonlijke vitaliteitsdag om duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Focus op Vitaliteit

De voorbereiding voor de vitalititeitsdag bestaat uit een duurzame inzetbaarheidsscan, persoonlijkheids- en drijfverenonderzoek. Op de dag zelf is er een vitaliteitsgesprek en vooral volop ruimte om te ontdekken waar talenten liggen en wat energie geeft! We gaan aan de slag met praktijksimulaties om kwaliteiten in beeld te brengen en te ervaren wat nu echt passend is. De persoonlijke rapportage geeft inzicht en richting. De deelnemer stelt op basis daarvan zelf een persoonlijk vitaliteitsplan op.

Klantcase

Coaching

Hoe coaching zorgt voor het loslaten van belemmerende patronen en voor meer zelfregie.

Bekijk case