Ontwikkelassessment

Behoud jouw menselijk kapitaal

Perspectief bieden? Met een ontwikkelassessment krijg je zicht op kwaliteiten en ontwikkelkansen. Maak op basis daarvan samen een passend ontwikkelplan.

Wij benoemen talenten, zodat je energie steekt in wat er al is. En wij maken het ontwikkelpotentieel helder. Op die manier breng jij mensen in beweging.

  • Inzicht in kwaliteiten en doorgroeimogelijkheden
  • Leerzame feedback
  • Rapportages die respectvol, kritisch en opbouwend zijn
  • Handvatten voor de leidinggevende

Een persoonlijke ontwikkeldag

Wij zien assessments als een persoonlijke ontwikkeldag. Door persoonlijke aandacht in een laagdrempelige sfeer creëren wij een diepgaand beeld van mensen. Hier steken wij veel tijd en energie in. Wij vinden het belangrijk dat deelnemers echt kunnen laten zien wie zij zijn en wat zij in huis hebben. Een assessment levert altijd een uitgebreide rapportage op, die qua toon respectvol, kritisch en opbouwend is, die echt antwoord geeft op de vragen die er zijn en die medewerkers motiveert om binnen de organisatie nieuwe kansen te zien.

Stimulerend en prikkelend

Onze assessments geven energie, zijn prikkelend en stimulerend. Wij zetten fors in op ‘doen’. Wij kiezen ervoor om veel diverse (op maat gemaakte) praktijksimulaties in te zetten. Deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid zich echt te laten zíen. Tijdens de dag bouwen wij reflectiemomenten in, om zicht te krijgen op zelfinzicht en reflecterend vermogen, als belangrijke factoren voor ontwikkeling en leerbaarheid. Wij geven feedback en stimuleren zo ontwikkeling al op de dag zelf. Op die manier brengen wij mensen in beweging, zodat zij na een assessment gemotiveerd zijn om talenten nog verder te ontwikkelen en om met ontwikkelpunten aan de slag te gaan.

Klantcase

Ontwikkelassessments

Hoe kun je als gemeente bestaand talent optimaal benutten?

Bekijk case