Ontwikkeling

Optimaal benutten van bestaand talent.

Opgaven binnen de informatiesamenleving, gemeentelijke uitvoering, het fysieke domein en de inclusieve samenleving zullen de komende jaren aandacht blijven vragen van gemeenten. Dit vraagt om flexibele organisaties met medewerkers die de bereidheid hebben om te leren en zich te ontwikkelen. Hoe zorg je voor het vergroten van die leerbereidheid bij medewerkers?

  • Oefen met ‘nieuw’ gedrag.
  • Zorg voor feedback, concrete tips en handvatten.
  • Stimuleer zelfreflectie.

Inzicht in het potentieel van medewerkers

Soms leiden de opgaven binnen gemeenten tot structuurveranderingen waarbij er andere vaardigheden en competenties van medewerkers worden verwacht. Om een ‘nieuwe’ organisatie te kunnen inrichten, is het belangrijk om inzicht te krijgen in het profiel en potentieel van medewerkers. Vijlbrief heeft veel ervaring bij het ondersteunen van gemeenten bij dit proces.

Ontwikkeling door feedback en reflectie

Diverse gemeenten hebben ons gevraagd hen te ondersteunen bij dit proces. Doordat wij in onze assessments aandacht geven aan persoonlijkheid en competenties, maar óók aan zelfreflectie en feedback, krijgen wij zicht op het leervermogen en potentieel van medewerkers. Daarmee kunnen wij antwoord geven op vragen als: wat heeft deze medewerker nodig om zich in deze richting te ontwikkelen; wie uit het team heeft het potentieel om deze nieuwe functie of rol te gaan vervullen?