Ontwikkel assessments

Hoe kun je als gemeente bestaand talent optimaal benutten?

Gemeenten zijn continu in beweging. Opgaven binnen het fysieke en sociale domein zullen de komende jaren aandacht blijven vragen van gemeenten. Regelmatig leidt dit tot een interne transitie, waarin rollen anders en opnieuw ingevuld moeten worden.

  • Wat zijn de ontwikkelbehoeften van onze medewerkers?
  • Wie heeft het potentieel om deze nieuwe rol te gaan vervullen?
  • Hoe kunnen wij de individuele ontwikkeling van mensen ondersteunen?

Inzicht in het potentieel van medewerkers

Soms leiden de opgaven binnen gemeenten tot structuurveranderingen waarbij er andere vaardigheden en competenties van medewerkers worden verwacht. Om een ‘nieuwe’ organisatie te kunnen inrichten, is het belangrijk om inzicht te krijgen in het profiel en potentieel van medewerkers. Vijlbrief heeft veel ervaring bij het ondersteunen van gemeenten bij dit proces.

Ontwikkeling door feedback en reflectie

Doordat wij in onze assessments veel aandacht geven aan persoonlijkheid en competenties, maar óók aan zelfreflectie en feedback, krijgen wij zicht op het leervermogen en potentieel van medewerkers. Daarmee kunnen wij antwoord geven op vragen als: wat heeft deze medewerker nodig om zich in deze richting te ontwikkelen; wie uit het team heeft het potentieel om deze nieuwe functie of rol te gaan vervullen?