Leiderschaps assessments

Leiderschapsassessments als start van een MD-programma.

Aan de start van een breed opgezet Management Development Programma bij een internationaal opererende onderneming werd ons gevraagd om leiderschapsassessments te ontwerpen en uit te voeren, met als kernvragen:

  • Wie zijn onze high potentials en wat is hun potentieel?
  • Op welke manier zijn zij vooral van toegevoegde waarde voor de organisatie?
  • Waar moet de focus in het MD-programma op liggen?

Assessments gericht op leiderschap

Wij hebben op maat gemaakte assessments ontworpen met een focus op leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Wij hebben deelnemers tijdens het assessment veelvuldig feedback gegeven en hen uitgenodigd tot zelfreflectie, om direct tijdens het assessment hun ontwikkeling al te stimuleren.

Een duidelijke persoonlijke leeragenda

De rapportages hebben richting gegeven aan de individuele ontwikkeltrajecten. Managers kregen heel specifiek zicht op hun persoonlijke ontwikkelthema’s en hun unieke bijdrage. Zo zijn zij hun MD-programma ingegaan met een duidelijke persoonlijke leeragenda. Op basis van onze groepsanalyse heeft de organisatie invulling kunnen geven aan het MD traject op een manier die scherp aansloot op de ontwikkelbehoefte van groep als geheel. Een mooie start van het ontwikkeltraject.