Loopbaancoaching

Hoe een loopbaantraject nieuwe perspectieven biedt.

Peter en zijn werkgever hadden besloten om niet met elkaar verder te gaan. Hij had behoefte aan een onafhankelijk klankbord waarbij hij wilde ontdekken wat zijn loopbaanmogelijkheden buiten zijn huidige werkcontext waren.

  • Wat zijn mijn kwaliteiten?
  • Wat kan ik nog meer?
  • Hoe kom ik op nieuwe ideeën?

Op zoek naar een rode draad

Samen met Peter hebben wij zijn kwaliteiten, drijfveren en overtuigingen in kaart gebracht. Dit betekende onder andere scherp doorvragen en hem inzicht geven in zaken die voor hem vanzelfsprekend zijn. Ook lieten we hem tijdens het assessment andere rollen ervaren. Dit leidde tot een goed zicht op wat hem werkelijk energie geeft.

Inspiratie en nieuwe mogelijkheden

Met de uitkomsten van het traject zag Peter nieuwe mogelijkheden en raakte hij geïnspireerd om concrete stappen te zetten richting een uitdagende nieuwe functie buiten de onderneming.