Strategische personeelsplanning

Structuuraanpassing met behulp van potentieelinschattingen.

De directie van een middelgrote financiële dienstverlener besluit om de structuur van de organisatie en de manier van leidinggeven binnen de organisatie ingrijpend te veranderen.

  • Wat is het profiel van onze ‘nieuwe’ manager
  • In hoeverre beschikken onze huidige mensen over deze ‘nieuwe’ competenties?
  • Welke talenten hebben we in huis waar we nu nog onvoldoende gebruik van maken?

Het nieuwe profiel

Verandermanagement, Ondernemingszin, Samenwerken, Klantgerichtheid en Ontwikkelgericht worden de kerncompetenties van de ‘nieuwe’ organisatie. Dit vereist een andere manier van werken van de medewerkers en vooral een nieuwe manier van leidinggeven van de directeuren en teamleiders. Van leidinggevenden wordt vooral effectief verandermanagement verwacht, zij dienen de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, hen mee te nemen in de veranderingen en te coachen op hun ontwikkeling en functioneren.

Verborgen talenten worden zichtbaar en beter benut

Vijlbrief heeft bij alle leidinggevenden van deze organisatie een ontwikkelassessment uitgevoerd. De toegevoegde waarde en ontwikkelthema’s van elke leidinggevende werden in beeld gebracht. Dit stelde hen in staat zelf richting te geven aan de inzet en ontwikkeling van hun kwaliteiten. Ook heeft het geresulteerd in het inzichtelijk maken van de competenties van het leidinggevend team als geheel. De organisatie heeft ons traject ervaren als een katalysator van de nodige verandering.