Perspectief bij ontwikkeling

Wilt u zicht op ontwikkelmogelijkheden van uw medewerkers?

Ontwikkelassessment

Waar ligt nu echt de kracht en het potentieel van uw medewerker? In welke richting kan hij/zij zich verder ontwikkelen? Is een volgende stap haalbaar? Een ontwikkelassessment geeft een helder beeld van zowel kwaliteiten als ontwikkelpunten. Bovendien schatten wij de ontwikkelbaarheid van competenties in en geven wij aan welke manier van ontwikkeling het beste bij uw medewerker past. Ook bij aanname van personeel vormt een ontwikkelassessment een goede start; u kunt direct de focus leggen op de juiste ontwikkelpunten en gerichte ondersteuning bieden. U krijgt inzicht in het potentieel van uw medewerkers en u vergroot hun duurzame inzetbaarheid. Medewerkers leren hun kwaliteiten en valkuilen kennen en weten in welke richting zij zich willen en kunnen ontwikkelen, zodat ze effectief mee kunnen bewegen met de veranderingen in de organisatie.

 

360 graden feedback

Een krachtig feedbackinstrument om het zelfinzicht van medewerkers te vergroten. Het stimuleert ontwikkeling op basis van concrete feedback uit de praktijk. Deze online tool wordt voor uw organisatie op maat ingericht. De deelnemer vraagt feedback aan diverse referenten, zoals leidinggevenden, collega’s, medewerkers, interne of externe klanten, etc. Hiermee wordt inzichtelijk welke competenties door de omgeving als sterk en welke als minder sterk ervaren worden. Wij leveren een rapportage waarin dit helder beschreven wordt. Indien gewenst wordt het traject opgevolgd door een persoonlijk ontwikkelgesprek. Het resulteert in verhelderende inzichten waarmee u en uw medewerker concreet aan de slag kunnen en waarmee ontwikkeling direct gestimuleerd wordt.

 

Management Development

Zijn dit inderdaad uw talentvolle managers van morgen? Ons Leiderschapsassessment geeft inzicht in het managementpotentieel en de kwaliteiten van uw medewerker, als ook in diens belangrijkste ontwikkelthema´s. Wij hebben veel ervaring met ontwikkelassessments voor Management Development trajecten, kweekvijvers en Management Traineeships. Met ons ruime instrumentarium en onze ervaring kunnen wij managementpotentieel inzichtelijk maken. Zo weet u dat u op de juiste manier en in de juiste mensen investeert als het gaat om leiderschapsontwikkeling.

 

Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je ervoor dat mensen meebewegen in een tijd van continue verandering? Zich blijven ontwikkelen en hun talenten optimaal benutten? Hoe bereik je dat mensen productief, gemotiveerd en gezond blijven werken? Onze duurzame inzetbaarheidsscan helpt bij bewustwording en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. Deze scan geeft u en uw medewerkers direct concrete handvatten om hun inzetbaarheid te versterken. Het geeft inzicht in de betrokkenheid, motivatie, vitaliteit, werk-privé balans en draagkracht van uw medewerker. Onze duurzame inzetbaarheidsscan helpt om mensen in beweging te krijgen en hen te stimuleren om zelf aan de slag te gaan met hun mobiliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling. Zo investeert u in vitale en bevlogen medewerkers.

 

Boost Sessie

Een Boost Sessie is een mix van individuele training en coaching, geheel toegespitst op de specifieke vraag van uw medewerker. We oefenen praktijksituaties die uw medewerker zelf aandraagt, bijvoorbeeld een lastig geprek met een medewerker, klant, collega, etc. Hij/zij ontvangt direct feedback en handvatten om bijvoorbeeld soepeler of krachtiger te overtuigen, effectiever met weerstand om te gaan, afhankelijk van de individuele ontwikkelvraag. Uw medewerker krijgt de kans om in een veilige omgeving te experimenteren met een andere aanpak. Het geeft een boost om concreet te ervaren wat helpt, wat wel en niet werkt. Bovendien is het geleerde direct toepasbaar in de praktijk. Doelgericht, intensief en effectief. 

Ervaringen van onze deelnemers:

 

“Ik vind het een goede en realistische spiegel die jullie mij voorhouden, dat verdient een compliment naar jullie. Ik vind het knap hoe goed jullie een beeld van een persoon in een bepaalde functie weten te schetsen. Chapeau.”

 

“Mijn ontwikkeling is reeds begonnen dankzij dit assessment. Ik kan bewuster mijn valkuilen zien en mijn kwaliteiten inzetten.”

 

“Ik heb de dag, de uitkomst en de nabespreking als zeer prettig ervaren. Ik zou Vijlbrief altijd aanbevelen.”